Archive for the ‘Architectuur’ Category

Het grootste verschil tussen Europa en de VS: MDA vs 3GL?

Tijdens Structure:Europe werd regelmatig de vraag gesteld of er (culturele) verschillen zijn tussen Europa en de VS, en welke impact die hebben op de adoptie van Cloud.

In het verleden, tijdens het client-server tijdperk, hoorde ik vaak dat er duidelijke verschillende waren tussen Nederland en de VS. De adoptie van RAD en CASE zou in Nederland veel hoger zijn dan in de VS. Terwijl hier bijna alle bedrijven gebruik maakten van Oracle Designer en Oracle Developer of vergelijkbare tools, zou in de VS iedereen nog met de hand 3GL code aan het kloppen zijn.

Tijdens Structure:Europe kwam MDA, wat mij betreft de moderne versie van CASE en RAD, kort ter sprake toen deze door Johan den Haan van Mendix werd genoemd als nog een tool/aanpak om snelheid van ontwikkelen te vergroten. MDA was echter geen groot thema. Wel opmerkelijk, aangezien Cloud vooral draait om kosten besparingen, snelheid, en flexibiliteit. MDA zou op al deze vlakken een verbetering moeten zijn ten opzichte van handmatig software schrijven.

Wat opvalt is dat van de bedrijven die tools leveren om software te genereren op basis van modellen niet uit de VS komen, maar juist uit Europa. Een paar van de bedrijven die je hieronder zou kunnen scharen zijn bijvoorbeeld Mendix, Be-Informed, OutSystem en volgens mij ook Cordys.

Nu zitten de klanten van Mendix niet alleen in Europa, maar ook in de VS, maar het lijkt erop dat dit nog steeds een groot verschil is tussen Europa en de VS.

HDFS als generieke storage voor OLAP en OLTP

Tijdens een discussie tussen Cloudera en NuoDB, gisteren tijdens Structure:europe, was er een interessante suggestie dat HDFS een generiek storage component zou kunnen zijn voor zowel OLTP als OLAP databases.

HDFS is het gedistribueerde filesysteem onder Hadoop, en is dus vooral gericht op OLAP, de kracht van Hadoop. Maar binnen het Hadoop project zie je al dat er verschillende componenten bovenop HDFS gerealiseerd worden, met verschillende doelen. Veel hiervan is nog gericht op OLAP, zoals Hive, Pig, en Mahout (machine learning). Andere componenten als Hbase zijn al voor bepaalde scenario’s geschikt voor OLTP.

De suggestie tijdens deze discussie was dat we in de toekomst meer echte, transactionele, ACID OLTP databases zouden zien, die gebruik gaan maken van HDFS voor storage.

Dit heeft grote voordelen, omdat je zo veel minder effort hoeft te stoppen in ETL, het verplaatsen van data uit OLTP databases naar OLAP databases. Naast dat het minder tijd en moeite kost, kun je eenvoudiger realtime analyses uitvoeren, en heb je dus minder last van vertragingen.

Je plaatst je data 1 keer in HDFS, en vervolgens gebruik je verschillende soorten databases daar bovenop, afhankelijk van je toepassing. Een interessante ontwikkeling, goed om rekening mee te houden.Tijdens een discussie tussen Cloudera en NuoDB, gisteren tijdens Structure:europe, was er een interessante suggestie dat HDFS een generiek storage component zou kunnen zijn voor zowel OLTP als OLAP databases.

HDFS is het gedistribueerde filesysteem onder Hadoop, en is dus vooral gericht op OLAP, de kracht van Hadoop. maar binnen het Hadoop project zie je al dat er verschillende componenten bovenop HDFS gerealiseerd worden, met verschillende doelen. Veel hiervan is nog gericht op OLAP, zoals Hive, Pig, en Mahout (machine learning). Andere componenten als Hbase zijn al voor bepaalde scenario’s geschikt voor OLTP.

De suggestie tijdens deze discussie was dat we in de toekomst meer echte, transactionele, ACID OLTP databases zouden zien, die gebruik gaan maken van HDFS voor storage.

Dit heeft grote voordelen, omdat je zo veel minder effort hoeft te stoppen in ETL, het verplaatsen van data uit OLTP databases naar OLAP databases. Naast dat het minder tijd en moeite kost, kun je eenvoudiger realtime analyses uitvoeren, en heb je dus minder last van vertragingen.

Architecten moeilijk vindbaar?Architecten moeilijk vindbaar?

Uit onderzoek van neomax onder 197 IT-managers in Nederland, blijkt dat IT-managers het meest moeite hebben met het vinden van externe specialisten op het gebied van architectuur.

Op de vraag of IT-managers het moeilijk vinden om op een specifiek functiegebied externen te vinden, krijgt architectuur, op een schaal van 1 tot 5 (zeer moeilijk), gemiddeld een 3,12. Op de tweede en derde plek staan integratie (3,1) en informatiemanagement (3). Externe systeem- en netwerkbeheerders zijn voor de IT-managers het minst moeilijk te vinden.

IT-eye levert zowel architecten als informatie managers. We hebben ons gespecialiseerd in regievoering op projecten en IT, waarbij architectuur, als middel om verandering mogelijk te maken, centraal staat. Op dit moment zijn we met een selecte groep van seniore consultants werkzaam in opdrachten voor klanten binnen de overheid,  zakelijke dienstverlening en retail. We helpen onze klanten bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen door het toepassen van IT – en Business architectuur. We werken de architectuur uit én we begeleiden bij de inbedding in de organisatie. Hierin onderscheiden we ons van andere organisaties; we nemen de volledige verantwoordelijkheid.

Voor vragen neemt u contact op met IT-eye op nummer 030 602 82 80.

 

Een hoop interessante architectuur onderwerpen zijn gisteren tijdens de IT-eye Architectuur openspace besproken. Thema voor deze maand was Agile en Architectuur.

Een greep uit de besproken onderwerpen:

 • Grip op product development – Wat betekent Scrum voor de gehele organisatie, hoe moet management hiermee omgaan, en wat is de rol van architectuur?
 • Hoe betrek je de business bij IT als IT je opdrachtgever is?
 • Agile architectuur – de rol van de architect binnen scrum projecten
 • Machine Learning – wat is machine learning en wat is de betekenis van machine learning voor bedrijven?
 • Documenteren van architectuur – metamodellen, wiki’s, etc. Hoe ga je je architectuur effectief documenteren?
 • SOAgile – Hoe vullen SOA en Agile elkaar aan?
 • Testbare architecturen – Feedback is een belangrijk onderdeel van agile, hoe valideer je je ontwerpen? Hoe gaan we architectuur valideren>

Innovatie kent vele gezichten

Het verbaast me dat veel mensen bij innovatie vooral kijken naar het technische wat. Wat is er technisch beter? Kan dit apparaat iets wat oudere apparaten niet kunnen?

Volgens mij zijn er vele vormen van innovatie:

 • wie – kan er een nieuw, misschien veel groter, publiek bediend worden? Reden hiervoor kan zijn dat het product door innovatie goedkoper of gebruikersvriendelijker gemaakt kan worden.
 • waar – kan het product op andere plekken gebruikt worden? Het kan zijn dat door innovatie het mogelijk is een product kleiner te maken, waardoor het geschikt wordt voor gebruik in het openbaar vervoer, op de fiets of op de bank.
 • wanneer – kan het product door innovatie op andere momenten gebruikt worden? Als door innovatie een product kleiner gemaakt kan worden, kan het bijvoorbeeld in de broekzak meegenomen worden, en is het plotseling mogelijk om 24×7 gebruik te maken van het product.
 • hoe snel/eenvoudig/… – het kan zijn dat een apparaat door innovatie hetzelfde kan maar veel sneller of gemakkelijker. Dit kan zorgen voor een veel groter of soms zelfs ander gebruik.

Het verbaast me dat veel mensen bij innovatie vooral kijken naar het technische wat. Wat is er technisch beter? Kan dit apparaat iets wat oudere apparaten niet kunnen?

Volgens mij zijn er vele vormen van innovatie:

 • wie – kan er een nieuw, misschien veel groter, publiek bediend worden? Reden hiervoor kan zijn dat het product door innovatie goedkoper of gebruikersvriendelijker gemaakt kan worden.
 • waar – kan het product op andere plekken gebruikt worden? Het kan zijn dat door innovatie het mogelijk is een product kleiner te maken, waardoor het geschikt wordt voor gebruik in het openbaar vervoer, op de fiets of op de bank.
 • wanneer – kan het product door innovatie op andere momenten gebruikt worden? Als door innovatie een product kleiner gemaakt kan worden, kan het bijvoorbeeld in de broekzak meegenomen worden, en is het plotseling mogelijk om 24×7 gebruik te maken van het product.
 • hoe snel/eenvoudig/… – het kan zijn dat een apparaat door innovatie hetzelfde kan maar veel sneller of gemakkelijker. Dit kan zorgen voor een veel groter of soms zelfs ander gebruik.

In al deze gevallen zou je kunnen zeggen dat er technisch niets nieuws is, maar toch kan er een grote verandering in gedrag van de gebruikers plaatsvinden. Dit biedt weer kansen en bedreigingen voor leveranciers.

De Ford model-t was technisch niet beter dan eerdere auto’s. Misschien wel slechter. Ik kan me voorstellen dan andere fabrikanten gedacht hebben, onze auto’s zijn veel beter, wij hebben niets te vrezen. De innovatie was echter dat met minder inspanning, veel sneller auto’s gefabriceerd konden worden, die veel goedkoper verkocht konden worden. Hierdoor kon een heel nieuw, veel groter publiek bediend worden dan voorheen. En dit zorgde voor een groot marktaandeel voor ford, met alle gevolgen voor de traditionele fabrikanten.

Toen de iphone werd uitgebracht dachten alle gsm fabrikanten ook dat hun telefoons technisch beter waren, en dat ze niks te vrezen hadden. En technisch gesproken was de iphone misschien ook niet echt beter, en kon het niets wat andere telefoons ook niet konden. Maar de iphone was wel veel eenvoudiger in het gebruik, en daardoor sneller voor de meeste mensen. En dit heeft tot een grote verandering in koopgedrag geleid bij de consumenten.

Innovaties hoeven niet altijd te bestaan uit nieuwe mogelijkheden om toch tot grote marktverschuivingen te leiden.

Het business model canvas laat mooi zien dat er naast het wat, de key value, nog een aantal aspecten zijn die tot nieuwe business modellen kunnen leiden. Innovaties kunnen bijvoorbeeld zorgen dat kosten veranderen, waardoor het business model kan veranderen. Lagere kosten kunnen ervoor zorgen dat je lagere prijzen kunt vragen, waardoor je een veel groter publiek kunt bereiken.

Nog een mooi voorbeeld is de camera industrie. Veel innovatie was lange tijd technisch van aard: de megapixel race. Realiteit is echter dat de meeste mensen niet echt geinteresseerd zijn in de allerscherpste plaatjes. Veel mensen maken fotos omdat ze aan vrienden en familie willen laten zien wat ze meegemaakt hebben. Het liefst zo snel mogelijk. De combinatie van een telefoon, internet verbinding en een camera biedt veel mensen dus echte meerwaarde: ze kunnen hun leven bijna direct delen met vrienden en familie. Maar puur technisch gesproken is er niets nieuws onder de zon: digitale foto’s maken en mailen was al veel langer mogelijk. Toch verliezen de traditionele camera fabrikanten veel klanten aan gsm leveranciers.

Wat cloud betreft is er puur technisch gezien misschien ook niets nieuws onder de zon. Maar het business model canvas laat aardig zien dat cloud toch een grote invloed kan hebben op business modellen; een aantal onderdelen van het business model canvas veranderen namelijk bij een cloud strategie:

 • partners – de beheerafdeling, een traditionele parter, is overbodig geworden. De nieuwe partner, de cloud leverancier, kan vaak veel sneller reageren, en veel zaken kunnen self-service geregeld worden, direct contact met een partner wordt overbodig, waardoor complexe coordinatie overbodig wordt.
 • kosten – kosten kunnen flink lager uitvallen, doordat onderhoud op oude versies overbodig wordt. Vaak kan ook bespaard worden op sales kosten.
 • key activities – meer aandacht voor innovatie, minder voor support en klant ondersteuning op technisch vlak.
 • klanten – door lagere kosten, kunnen lagere prijzen gevraagd worden, waardoor nieuwe klantgroepen geinteresseerd raken. Bedrijven die vroegen nooit de mogelijkheid hadden gebruik te maken van een supercomputer, kunnen nu voor minimale kosten deze tijdelijk gebruiken bij amazon.
 • Etc…

Zie ook de analyse van Tim: Cloud & business models.

Kleine verbeteringen, ook al zijn deze niet technisch van aard, kunnen grote gedragsverandering bij klanten tot gevolg hebben. Onderschat niet de impact die een lagere prijs, een eenvoudiger gebruik, of een hogere snelheid kunnen hebben op je bedrijfsmodel.

Laptops zijn al geruime tijd betaalbaar, en zouden eenvoudig bij het onderwijs ingezet kunnen worden. Toch geberut dit niet op grote schaal. Maar waarom verwachten veel mensen dan dat tablets, gehandicapte laptops zonder toetsenborden, technisch geen verbetering tov een echte laptop, binnen vijf jaar alle schoolboeken zullen gaan vervangen? Lees Verder

Dutch Cloud meetup over de toekomst van de IT afdeling

IT afdelingen gaan de komende jaren drastisch veranderen. Cloud oplossingen bieden grote voordelen waar bedrijven niet omheen kunnen. Een cloud oplossing kun je sneller uitrollen dan ooit mogelijk was met software implementaties. Het aantal mensen wat je hiervoor nodig hebt is minder dan bij traditionele software implementaties, de project risico’s zijn kleiner, en daarnaast heeft het grote financiele voordelen.

Om grip te krijgen op deze verandering hebben we de Dutch Cloud meetup opgezet. Wat betekent deze verandering, en hoe kunnen we hier het beste op inspelen? Wat werkt wel, en wat werkt niet? Welke valkuilen zijn er te verwachten? Hoe moeten we omgaan een business die direct zaken doet met een leverancier, buiten de IT afdeling om?IT afdelingen gaan de komende jaren drastisch veranderen. Cloud oplossingen bieden grote voordelen waar bedrijven niet omheen kunnen. Een cloud oplossing kun je sneller uitrollen dan ooit mogelijk was met software implementaties. Het aantal mensen wat je hiervoor nodig hebt is minder dan bij traditionele software implementaties, de project risico’s zijn kleiner, en daarnaast heeft het grote financiele voordelen.

Om grip te krijgen op deze verandering hebben we de Dutch Cloud meetup opgezet. Wat betekent deze verandering, en hoe kunnen we hier het beste op inspelen? Wat werkt wel, en wat werkt niet? Welke valkuilen zijn er te verwachten? Hoe moeten we omgaan een business die direct zaken doet met een leverancier, buiten de IT afdeling om?

NXP heeft veel van deze veranderingen al doorgemaakt. Wat cloud betreft kun je stellen dat dit bedrijf misschien wel 5 tot 10 jaar voor loopt op veel andere organisatie. Veel standaard pakketten zijn al vervangen door SAAS oplossingen, voor andere toepassingen wordt gekeken naar private cloud.

Er valt dus veel te leren van NXP. Daarom ben ik erg blij dat Herwig Wens, Enterprise Architect bij NXP tijdens de Dutch Cloud meetup op 9 mei een verhaal komt vertellen over de inzet van Cloud bij NXP. Hij kan een beeld schetsen van de toekomst zoals die er bij veel organisaties over een aantal jaren uit zal zien.

Een van de vragen die speelt bij de keuze voor standaard SAAS oplossingen is hoe je deze integreert en voorziet van organisatie specifieke uitbreidingen. En hoe doe je dit met de snelheid verwacht wordt binnen een cloud georienteerde organisatie?

Mendix heeft hier een oplossing voor. De tooling van Mendix stelt organisaties in staat standaard SAAS applicaties te integreren, en deze integratie ook weer in de cloud te deployen. Dit zorgt voor snelheid. Vaak wordt direct samengewerkt met de business en worden organisatie specifieke integraties in korte iteraties snel in productie gezet.

Mendix lijkt dus een goede tool voor organisaties die de voordelen zien van cloud oplossingen om deze snel te voorzien van bedrijfsspecieke integraties. Of dit in de praktijk ook zo is hoor je ook op de eerste Dutch Cloud meetup op 9 mei.

Meer info vind je op meetup. Hier kun je je ook inschrijven voor deze bijeenkomst. Lees Verder

Nog een mooi cloud voorbeeld: NXP

In een vorige post noemde ik een voorbeeld van de voordelen van Cloud waarbij 70% reductie in budget was gerealiseerd: Mooi voorbeeld van de voordelen van SAAS en Cloud. Helaas stonden er in het bron artikel niet veel details.

Deze presentatie van Herwig Wens over het gebruik van Cloud bij NXP is wat dat betreft een stuk overtuigender: NXP’s journey… from Philips… to Outsourcing…to the Cloud. Er worden veel voordelen benoemd, maar ook de nieuwe rol van de IT afdeling. Een van de bulletpoints: “In a number of ‘deals’, IT was left out or had not a lot of involvement”.

De visie van Nicholas Carr, The End of Corporate Computing begint al aardig realiteit te worden.

Mooi voorbeeld van de voordelen van SAAS en Cloud

Dit artikel, How to cut 70 percent of your IT budget in one year, geeft een mooi voorbeeld van wat voor een impact SAAS kan hebben op een (IT) organisatie. Helaas staan er niet veel details in het verhaal, zodat het niet te controleren is of het allemaal klopt. Volgens de schrijver heeft zijn bedrijf 70% bespaard door software grotendeels als service via het internet te gebruiken.Dit artikel, How to cut 70 percent of your IT budget in one year, geeft een mooi voorbeeld van wat voor een impact SAAS kan hebben op een (IT) organisatie. Helaas staan er niet veel details in het verhaal, zodat het niet te controleren is of het allemaal klopt. Volgens de schrijver heeft zijn bedrijf 70% bespaard door software grotendeels als service via het internet te gebruiken.

Hij geeft een overzicht van software die ze gekozen hebben:

 • Salesforce voor frontoffice,
 • NetSuite voor backoffice: ERP en Finance,
 • Gmail voor email, als alternatief voor Exchange,
 • Google sites voor collaboration, als alternatief voor Microsoft SharePoint,
 • Websphere Iron om het geheel te integreren.

Dit heeft natuurlijk grote voordelen:

 • Kosten – veel SAAS oplossingen zijn goedkoper dan traditionele ‘on premise’ software. Vaak wordt er een ander business model gehanteerd, dat uit gaat van minder overhead kosten. Minder direct sales, minder on site ondersteuning. Geen onderhoud aan oude versies. SAAS leveranciers kunnen hun software goedkoper realiseren, en dus goedkoper aanbieden.
 • Snelheid – er is veel minder tijd nodig om een SAAS oplossing uit te rollen, dan software lokaal te installeren, en te supporten. Geen tijd nodig voor keuze en installatie van hardware, geen tijd nodig voor installatie software. Geen tijd nodig voor trainen van eigen support mensen. Slechts configuratie.

Ondanks eventuele nadelen, die ook in de reacties op het artikel worden genoemd, is het duidelijk dat Cloud grote voordelen biedt. Minder kosten en minder tijd houdt in dat je meer tijd overhoudt voor andere zaken. Betekent wel dat je je afhankelijkheid van leverancier goed moet regelen, oa door altijd een kopie van je data te hebben. Lees Verder

Overeenkomsten tussen Cloud, Agile en Open Source

Het belangrijkste voordeel van zowel Cloud als Agile als Open Source is volgens mij hetzelfde: Snelheid en time-to-market.

Cloud biedt je de mogelijkheid om zonder langdurige commitment, slechts af te nemen wat je nu nodig hebt. Lange termijn investeringen zijn overbodig. Dit betekent dat de investerings beslissingen die je neemt over veel minder geld gaan. Dit betekent meestal korte besluitvormingstrajecten, en minder bemoeienis van allerlei mensen in de organisatie.

Agile biedt dezelfde korte termijn commitment. Je financiele commitment heeft een scope van een iteratie. Als een iteratie niet oplevert wat je ervan verwacht had, kun je als management (product owner) besluiten om het project te stoppen of om de functionaliteit aan te passen. Het financiele risico wat je loopt als bedrijf is niet veel groter dan de investering van 1 of maximaal een paar iteraties. Tegelijkertijd heb je ook veel sneller werkende software waarmee je gebruikers aan de slag kunnen.

Open Source is veelal gratis. Je kunt de software testen en indien het geschikt is kun je het snel inzetten. Een langdurig koop traject, inclusief prijsonderhandelingen is vaak overbodig. Minder mensen zijn betrokken bij de besluitvorming rondom de aanschaf. Samenwerking met de afdeling inkoop is vaak niet eens nodig. Dit biedt bedrijven weer de mogelijkheid om sneller te handelen.

Door Cloud, Agile en Open Source te combineren kunnen bedrijven veel sneller handelen.

Een Scrum Product Owner is een Project Leider

Een project leider is verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van een project. Hierbij is succes meestal gedefinieerd als op tijd, binnen budget, en met alle van te voren afgesproken eigenschappen.

Een Scrum Product Owner is ook verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van een project. Hij stuurt een team aan, bepaalt de benodigde eigenschappen van het eindproduct, bepaalt de volgorde waarin wensen gerealiseerd worden, en hij bepaalt wanneer en hoeveel wensen er opgeleverd worden.

Het verschil tussen een product owner en project manager is de manier waarop hij het project managed.

Uitgangspunt van scrum is dat er bij ieder project veel zaken onbekend of onvoorspelbaar zijn. Wensen kunnen onbekend zijn, productiviteit van het team is onzeker, technische uitdagingen kunnen onbekend zijn. Door deze onzekerheid is het onmogelijk om van te voren een plan te maken wat een nauwkeurige voorspelling doet over tijd, budget en opgeleverde eigenschappen.

Een product owner managed een project door zich te verdiepen in de wensen van de gebruikers. Wat hebben de gebruikers nodig? Hij zorgt ervoor dat de belangrijkste aspecten het eerst gerealiseerd worden. Als niet precies bekend is wat gebruikers nodig hebben, of hoe lang het duurt op dit te realiseren is het zaak om te prioriteren.

“Heeft een scrum project een project leider nodig?”

Ja, een scrum project heeft een project leider. De product owner is de project leider.

Originele post: A Product Owner is a Project Manager.

Van architect naar adviseur

Ron Roozendaal heeft deze stelling bij de keynote van het LAC 2011 gepositioneerd. Als voorbeeld noemde hij dat IT architecten minder serieus in organisaties worden ontvangen dan bijvoorbeeld een consultant of adviseur. Ook ik krijg dit terug in mijn gesprekken met de interne klant (afdelingen zoals P&O, Communicatie, Financiën en uitvoerende afdelingen). In de uitvoering van mijn rollen, deze variëren van Business Architect, Business Analist, Proces Analist, e.d., probeer ik veel aansluiting te hebben bij de interne klant. Juist door mijzelf niet als architect te positioneren geven de medewerkers van deze organisatieonderdelen terug dat zij architecten als belerend, weerbarstig en vervelend ervaren. Mijn mening wordt gedeeld door mijn collega Tim Pinchetti. Hij heeft in augustus 2011, vanuit een ander perspectief, een blog ‘What’s in a name anyway’ opgesteld. Lees Verder

Contact

Wattbaan 51-1, 3439 ML Nieuwegein, Nederland
Telefoon: 030–602 82 80
Website: http://www.it-eye.nl
Email: info@it-eye.nl