Met een digitaliseringstraject waarin meer dan 2500 mensen vanuit verschillende samenwerkende gemeenten met elkaar samenwerken gaat het allang niet meer om alleen de software. Je praat dan al snel over een samenwerkingsverband van verschillende partijen die binnen het digitaliseringstraject hun expertise verweven in het uiteindelijke doel; de ambities van de gemeente en de samenwerkende gemeenten realiseren.Vote for US!

We zijn dan ook super trots dat de vakjury dit erkent en het gezamenlijke project dat gerealiseerd wordt bij de gemeente Leeuwarden en de omliggende gemeenten toekent met een nominatie voor de computable awards 2015 in de categorie beste partnerproject van het jaar!

Aanleiding voor de nominatie was het persbericht dat Split~Vision publiceerde rond de start van de samenwerking bij de gemeente Leeuwarden voor de implementatie van het zaak-, DMS-, klant-, projectsysteem SinglePoint-for-All. Het bericht haalde het nieuws bij Computable en viel op bij de vakjury van de Computable awards. Uit 86 projecten die het nieuws haalde is het digitaliseringsproject bij de Gemeente Leeuwarden geselecteerd.

Het project
Effectief en digitaal (samen)werken is voor de gemeente Leeuwarden steeds belangijker. Over een periode van 4 jaar zullen er tot mogelijk 2750 medewerkers en meer, gezien de recente herindelingsberichten van de samenwerkende gemeenten, met een digitaal platform gaan werken . Dit is mogelijk door de levering, inrichting, doorontwikkeling en het beheer van SinglePoint-for-All samen met Leeuwarden zelf en diverse partners.

Om die gezamenlijke ambitie te realiseren werkt Split~Vision samen met hoogwaardige partners; IT-eye, ITcube Enable-U, en Ilionx. Kennispartners die ook een hands-on mentaliteit hebben en elkaar zeer goed aanvullen in dit traject. Niet alleen vanwege de kennis en ervaring maar ook op menselijk vlak. “We kunnen allemaal ook goed tegen een emotioneel stootje” aldus Klaas van der Heijden, Directeur van Split~Vision. En bovendien hebben één gezamenlijke missie, één platform uitdragen waar we samen trots op kunnen zijn, zodat de klant van onze klant de mensen in Friesland dus, er blij van worden.

Henk IJbema, programmamanager bij de gemeente Leeuwarden zegt over het project: De Gemeente Leeuwarden is sinds de contractondertekening op 21 januari jl. een intensief traject gestart met Split~Vision. Partnerschap staat centraal in deze ontwikkeling en de samenwerking tussen beide partijen en de aanverwante partners verloopt zeer voorspoedig. Inmiddels is de eerste basisinrichting door de verschillende werkgroepen van het Programma Leeuwarden Digitaal goedgekeurd. Dit betekent dat gestart kan worden met de voorbereidingen van het testen. Geconcludeerd kan worden dat Split~Vision tot op dit moment de zaken goed heeft opgepakt en we zien uit naar de eerste live-gang die gepland staat voor het najaar en de verdere doorontwikkeling van het Digitale Platform!” 

Over de Computable awards
De onafhankelijke vakjury heeft de verschillende genomineerden partnerprojecten beoordeeld die innovatief, maatschappelijk verantwoorde, en opvallende prestaties hebben gerealiseerd in de markt. In de periode juni tot begin oktober 2015 hebben lezers de mogelijkheid om te stemmen op de genomineerde projecten. De stem van de markt in combinatie met het eindoordeel van de onafhankelijke vakjury bepaalt uiteindelijk wie de winnaar zal zijn. Dit zal tijdens de award uitreiking op 3 november tijdens het awards gala bekend gemaakt worden.

Over de Partners

IT-eye
IT-eye is specialist in de uitvoering van architectuurfuncties en de inrichting van architectuurprocessen, waarbij architectuur het middel is om verandering mogelijk te maken. Met een team van seniore architecten wordt dagelijks gewerkt aan architectuurvraagstukken bij klanten binnen de Overheid, het Bank- en Verzekeringswezen en de Logistiek. IT-eye ondersteunt en begeleidt de architecten van de Gemeente Leeuwarden bij het sturen op samenhang, waarbij gezamenlijk een antwoord wordt geformuleerd op vragen als; Wat zijn de bedrijfsdoelen? Waar moet rekening mee gehouden worden? En hoe vertaal je dit naar een heldere informatievoorziening? Kortom, dé sparringpartner voor de architecten van Leeuwarden.

Ilionx
Een full-service ICT dienstverlener. Ilionx verspreid haar expertises over twee gebieden. Als onderdeel van het traject en basis voor het traject wordt Microsoft Lync ingezet. Installatie, inrichting en kennisoverdracht is door Ilionx uitgevoerd. Daarnaast, vervult Ilionx een belangrijke adviserende rol. Zij zullen een continue adviserende en toetsende rol op zich nemen rondom het veelbesproken thema security. Oplossingen en componenten die ontwikkeld en neergezet worden zullen nauwlettend getoetst worden zodat vanuit het oogpunt van informatie beveiliging alles op orde is en blijft.

Enable-U
De nieuwste samenwerkingspartner in het traject. Enable-U vindt haar rol in de gegevensstromen en koppelingen waar de gemeente Leeuwarden mee te maken heeft. De verbinding leggen vanuit één totaal architectuur. Denk hierbij aan basisregistraties en voorzieningen. Van buiten naar binnen, van binnen naar buiten en intern. Met een hoge mate van senioriteit ontwikkeld, implementeert en begeleidt Enable-U hierin .

Gemeente Leeuwarden
Naast de partners betrokken bij de implementatie, ondersteuning, advisering en opleiding is er natuurlijk ook een bijzonder grote en belangrijke rol weggelegd voor de gemeente Leeuwarden zelf, die gaat fungeren al het centrale platform voor omliggende gemeente.. Het faciliteren van samenwerken, uitwisselen van kennis en informatie met deze samenwerkte gemeente is misschien wel het grootse partnerproject van allemaal te noemen!