Posts Tagged ‘artikel’

IT-eye verder op eigen kracht

Sinds 1 januari 2012 opereert IT-eye, adviesbureau op het gebied van IT & Business architectuur, niet langer onder de vlag van de Redwood International Business Group. IT-eye gaat verder als zelfstandige organisatie. De nieuwe directie van IT-eye zal worden gevormd door Jules de Ruijter en Jan de Harder. IT-eye opereert al langere tijd op het vlak van IT & Business architectuur. Omdat we op dit terrein een onafhankelijke positie innemen werd het noodzakelijk ons als zelfstandige organisatie te profileren. Door geen banden te hebben met een andere organisatie of met technologie partners is deze onafhankelijkheid geborgd. Daarnaast vergroten we onze herkenbaarheid door zelfstandig te opereren. Het nieuwe management is al langere tijd werkzaam voor de organisatie. De doelstelling voor de komende jaren is verder te groeien op het gebied van IT & Business architectuur door werving en de realisatie van samenwerkingsverbanden.

 

“We merken dat onze focus op architectuur een positieve invloed heeft op onze resultaten”, aldus Jan de Harder, Managing partner en commercieel verantwoordelijk voor de resultaten van IT-eye. “Klanten en potentiële medewerkers herkennen en erkennen ons als dé leverancier op het gebied van IT & Business architectuur. Ons product- en dienstenportfolio is het afgelopen jaar sterk gegroeid, zonder daarbij onze focus te verliezen. We bieden onze klanten een compleet pakket aan producten, diensten en tools. Het werken met dit portfolio en met seniore collega’s heeft daarnaast een aanzuigende werking op nieuwe medewerkers”. IT-eye werkt voor diverse opdrachtgevers binnen sectoren als de Overheid, Semi-overheid, Financiële dienstverlening en Industrie. De dienstverlening is niet branche gebonden.

 

“Onze focus ligt op een verdere groei in kwaliteit”, aldus Jules de Ruijter, Managing partner en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de propositie en de samenstelling van het architectuur team van IT-eye. “In de achterliggende jaren hebben we ingezet op kwaliteit én senioriteit. Seniore architecten hebben in de regel al een hele carriere achter de rug, hebben met hun voeten in de modder gestaan en hebben in tal van organisaties (advies) trajecten begeleid. Al deze bagage komt uiteindelijk samen in de adviestrajecten bij onze klanten”

 

Voor vragen aan één van de managing partners kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 030 602 82 80 of stuurt u een email naar info@it-eye.nl.

Nieuwe medewerker: Pieter van Dijk

Per 1 juni 2011 start Pieter van Dijk (1962) bij IT-eye in de rol van IT Architect.

Pieter is een veelzijdig ICT professional met brede kennis en ervaring in de automatisering. Hij werkt op het grensvlak van business en IT en verbind de ‘business’ met de ICT door de vertaling te maken van organisatie doelstellingen en processen naar ICT oplossingen en vice versa. Hierbij dekt Pieter het traject af van applicatie architectuur, ontwikkeling en implementatie van applicaties, organisatie van beheer en processen, programma en project management.

We wensen Pieter veel succes.

IT-eye Open Space 18 mei 2011

Schrijf u nu in voor de IT-eye Open Space op 18 mei 2011

Op woensdag 18 mei 2011 organiseert IT-eye een Open Space. Dit is een informatieve dag met kennissessies op het gebied van Architectuur. De dag is bedoeld voor medewerkers van IT-eye. freelancers en architecten bij relaties van IT-eye. Tijdens de Open Space wordt kennis en ervaring op het gebied van architectuur gedeeld.

Het programma start om 09.00 uur met een Standup-sessie waarin de onderwerpen voor die dag worden bepaald. Na het vaststellen van de onderwerpen kan iedereen aanschuiven bij de onderwerpen die voor hem / haar interessant zijn. Natuurlijk is uw eigen inbreng tijdens de verschillende sessies zeer welkom.

Tijdens het eerste deel van de Open Space informeren we u ook over projecten waar IT-eye mee bezig is. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst worden enkele presentaties verzorgd en worden de onderwerpen uit de Standup-sessie behandeld.

Deelname aan de Open Space is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd. We zien u graag tegemoet op woensdag 18 mei 2011. Voor deelname vult u onderstaand aanmeldformulier in.

[formbuilder:5]

IT-eye Open Space April 2011

Op woensdag 20 april 2011 organiseert IT-eye een Open Space. Dit is een informatieve dag met kennissessies op het gebied van Architectuur. De dag is bedoeld voor medewerkers van IT-eye. freelancers en architecten bij relaties van IT-eye. Tijdens de Open Space wordt kennis en ervaring op het gebied van architectuur gedeeld. Deelname aan deze dag is kosteloos.

Het programma start om 09.00 uur met een Standup-sessie waarin de onderwerpen voor die dag worden bepaald. Na het vaststellen van de onderwerpen kan iedereen aanschuiven bij de onderwerpen die voor hem / haar interessant zijn. Natuurlijk is uw eigen inbreng tijdens de verschillende sessies zeer welkom.

Tijdens het eerste deel van de Open Space informeren we u ook over projecten waar IT-eye mee bezig is. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst worden enkele presentaties verzorgd en worden de onderwerpen uit de Standup-sessie behandeld.

Deelname aan de Open Space is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd. We zien u graag tegemoet op woensdag 20 april 2011. Voor deelname vult u onderstaand aanmeldformulier in.
[formbuilder:4]

IT-eye lanceert nieuwe dienst rond Product Owner

Agile software developent met Scrum is een groot succes. Veel IT afdelingen hebben het tot standaard verheven en werken volgens de Scrum methode. De belangrijkste toegevoegde waarde van Scrum, directe aansturing vanuit de business, wordt echter nog onvoldoende uitgenut.

Een belangrijke taak binnen Scrum is weggelegd voor de product owner. Deze persoon vervult eigenlijk een product manager taak. Hij moet de wensen en eisen van een product vormgeven. Hij bepaalt de visie van een product. Welke features heeft het product nodig, voor wie, waarom, wanneer? Dit doet hij alleen of met een team van mensen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het communiceren van deze visie en wensen aan het ontwikkelteam. Hij is ook verantwoordelijk voor het (laten) testen en accepteren van de opgeleverde functionaliteit. Daarnaast is de product owner verantwoordelijk voor het opstellen van de release planning van een product.

Met als doel de rol van Product Owner goed in te vullen heeft IT-eye een nieuwe dienst gelanceerd rond deze rol. Lees voor meer informatie de whitepaper.

IT-eye Seminar Industry

Donderdag 16 juni organiseerd IT-eye een Seminar Industry met als thema “Architectuur Planning in de praktijk: een Industry – praktijkcase en best practises”.

IT-eye Open Space maart 2011

Woensdag 16 maart 2011 organiseert IT-eye een IT-eye Open Space. Dit is een informatieve dag met kennissessies voor medewerkers en freelancers verbonden aan IT-eye.

Overheid en ICT, Jaarbeurs Utrecht

Dinsdag 19 april 2011 tot en met Donderdag 21 april 2011 wordt in de Jaarbeurs te Utrecht het Overheid & ICT Congres georganiseerd. Overheid & ICT is hét platform voor ICT-toepassingen en –diensten voor de overheid. Op de beurs tonen zo’n 150 exposanten producten en oplossingen die inspelen op de laatste ICT-trends binnen de branche.

ONVZ – Architectuur Planning

Situatieschets

ONVZ Zorgverzekeraar heeft een informatievoorziening die is opgebouwd rondom één centraal systeem. Het management en de ICT afdeling van ONVZ streven naar een grotere flexibiliteit van de informatievoorziening. De drijfveren komen voort uit de voortdurende stroom veranderingen, kansen en bedreigingen in haar specifieke markt. Ten aanzien van de informatievoorziening is door ONVZ een nieuwe architectuur opgesteld. Deze architectuur is gebaseerd op service georiënteerd werken.

Het implementeren van de nieuwe architectuur impliceert een ingrijpende verandering in de bestaande processen en systemen. Het programma van implementeren houdt in dat gedurende een aantal jaren door de organisatie (business en ICT) een grote inspanning moet worden geleverd aan deze veranderingen. Een goede afstemming van ICT doelen en bedrijfsdoelen is noodzakelijk om het programma te kunnen initiëren en te kunnen voltooien.

De rol van IT-eye

IT-eye heeft ONVZ ondersteund door het opstellen van het Strategisch en Tachtisch Architectuurplan.

Allereerst is een Strategisch Architectuur Plan opgesteld waarin de realisatie van de nieuwe architectuur in lijn wordt gebracht met het realiseren van de bedrijfsdoelen in de komende 5 jaar. Het geeft het bestuur en management inzicht in welke architectuurvoorzieningen in welk volwassenheidsniveau noodzakelijk zijn om in een specifiek tijdvak de bedrijfsdoelen te realiseren.

De uitvoerbaarheid van dit strategisch architectuur plan is in kaart gebracht in een Tactisch Architectuur Plan. Dit geeft inzicht in benodigde capaciteit, kosten en doorlooptijd en biedt de mogelijkheid om alternatieve strategieën / bedrijfsdoelen snel door te rekenen.

Het resultaat

De resultaten van het strategisch- en het tactisch architectuurplan zijn samengevoegd in een Informatieplan.

Het strategisch architectuur plan is inmiddels vastgesteld door het MT van ONVZ.

Binnen de opdracht heeft IT-eye zich beziggehouden met:

  • Het inventariseren van de middellange termijn bedrijfsdoelen binnen de organisatie door middel van interviews van management en kader.
  • Het opstellen van het Strategisch Architectuur Plan inclusief aanbevelingen aan het management.
  • Het terugkoppelen aan vertegenwoordigers van de business in klankbordsessies.
  • Het opstellen van het Tactisch Architectuur Plan en het verkrijgen van projectschattingen uit de organisatie.
  • Het opstellen van het informatieplan waarin eerder uitgevoerde het strategisch- en tactisch architectuurplan zijn aangevuld met eerder door ONVZ uitgevoerde inventarisaties en analyses.

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs op 030 602 82 80 of door een email te sturen naar info@it-eye.nl.

Situatieschets

ONVZ Zorgverzekeraar heeft een informatievoorziening die is opgebouwd rondom één centraal systeem. Het management en de ICT afdeling van ONVZ streven naar een grotere flexibiliteit van de informatievoorziening. De drijfveren komen voort uit de voortdurende stroom veranderingen, kansen en bedreigingen in haar specifieke markt. Ten aanzien van de informatievoorziening is door ONVZ een nieuwe architectuur opgesteld. Deze architectuur is gebaseerd op service georiënteerd werken.

Het implementeren van de nieuwe architectuur impliceert een ingrijpende verandering in de bestaande processen en systemen. Het programma van implementeren houdt in dat gedurende een aantal jaren door de organisatie (business en ICT) een grote inspanning moet worden geleverd aan deze veranderingen. Een goede afstemming van ICT doelen en bedrijfsdoelen is noodzakelijk om het programma te kunnen initiëren en te kunnen voltooien.

De rol van IT-eye

IT-eye heeft ONVZ ondersteund door het opstellen van het Strategisch en Tachtisch Architectuurplan.

Allereerst is een Strategisch Architectuur Plan opgesteld waarin de realisatie van de nieuwe architectuur in lijn wordt gebracht met het realiseren van de bedrijfsdoelen in de komende 5 jaar. Het geeft het bestuur en management inzicht in welke architectuurvoorzieningen in welk volwassenheidsniveau noodzakelijk zijn om in een specifiek tijdvak de bedrijfsdoelen te realiseren.

De uitvoerbaarheid van dit strategisch architectuur plan is in kaart gebracht in een Tactisch Architectuur Plan. Dit geeft inzicht in benodigde capaciteit, kosten en doorlooptijd en biedt de mogelijkheid om alternatieve strategieën / bedrijfsdoelen snel door te rekenen.

Het resultaat

De resultaten van het strategisch- en het tactisch architectuurplan zijn samengevoegd in een Informatieplan.

Het strategisch architectuur plan is inmiddels vastgesteld door het MT van ONVZ.

Binnen de opdracht heeft IT-eye zich beziggehouden met:

Het inventariseren van de middellange termijn bedrijfsdoelen binnen de organisatie door middel van interviews van management en kader.
Het opstellen van het Strategisch Architectuur Plan inclusief aanbevelingen aan het management.
Het terugkoppelen aan vertegenwoordigers van de business in klankbordsessies.
Het opstellen van het Tactisch Architectuur Plan en het verkrijgen van projectschattingen uit de organisatie.
Het opstellen van het informatieplan waarin eerder uitgevoerde het strategisch- en tactisch architectuurplan zijn aangevuld met eerder door ONVZ uitgevoerde inventarisaties en analyses.

Gemeente Rotterdam – Architectuur Planning

Situatieschets

De Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam heeft een concern informatiearchitectuur opgesteld waarin de verschillende (logische) componenten van de gemeentelijke informatievoorziening geschetst zijn. Eveneens geeft deze architectuur principes de belangrijkste ‘concern-brede’ principes, gebaseerd op NORA. Hoewel hiermee een duidelijke eindsituatie geschetst is, was voor de gemeente nog niet duidelijk hoe deze eindsituatie bereikt kon worden. Er waren geen tussenstappen, geen relaties tussen componenten en geen tijdpad bekend.

Doelstelling van het project was het opstellen van een zogenaamd ‘strategisch architectuurplan’ waarin deze problemen worden opgelost. In dit strategisch architectuurplan worden de architectuurcomponenten in het licht van de in de tijd variërende dienstverleningsdoelstellingen van de gemeente bekeken. Per doelstelling leverde dit een lijst op van de componenten die benodigd waren om die doelstelling te kunnen behalen. Vervolgens is gekeken in welke mate – of, anders gezegd, op welk kwaliteitsniveau – die componenten dan benodigd waren. In essentie leverde dit een model op met 3 componenten:

  • Gemeentelijke doelstellingen,
  • architectuurcomponenten en
  • kwaliteitsniveaus.

De kwaliteitsniveaus werden benoemd als ‘Brons’, ‘Zilver’ en ‘Goud’.

Met het SAP was een duidelijke ‘roadmap’ voor de lange termijn gecreëerd. Om een projectenprogramma voor de korte termijn was aanvullend een tactisch architectuurplan nodig. Op basis van input van architecten en projectleiders van verschillende diensten van de gemeente Rotterdam is in kaart gebracht wat de kosten zijn van de ontwikkelingen die de komende 2 jaar – volgens het strategisch architectuurplan – op de kalender staan. Eveneens zijn de kwaliteitsniveaus per component die in deze periode gerealiseerd dienen te worden verder uitgewerkt; hiermee werd feitelijk een aanzet voor een project startarchitectuur gegeven. Dit tactisch architectuurplan werd voorzien als jaarlijks terugkerende activiteit, enerzijds om continue de projectenkalender op te baseren, anderzijds om continue het strategisch architectuurplan te herijken.

De rol van IT-eye

Vanuit IT-eye hebben twee architecten het strategisch en tactisch architecturplan opgesteld.Vanuit de gemeente Rotterdam zijn meerdere mensen betrokken geweest. Als eerste was er het architectenoverleg (Architectuur Services), dat verantwoordelijk is voor het controleren en reviewen van de opgeleverde resultaten. De concern informatiearchitect, ook lid van dit overleg, fungeerde als opdrachtgever. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van verschillende diensten (zoals bijvoorbeeld Publiekszaken Rotterdam) aangeschoven tijdens het traject voor het leveren van informatie over bijvoorbeeld details van doelstellingen of status van lopende projecten.

Het resultaat

De combinatie van strategisch en tactisch architectuurplan bood Rotterdam een sturingsmechanisme waarmee architectuur opgehangen werd aan de doelstellingen die het diende te ondersteunen. Enerzijds konden architecten de gevolgen van wijzigingen in doelstellingen zichtbaar maken in het strategische model, anderzijds kregen alle betrokkenen inzicht in de bijdrage van architectuur aan de doelstellingen. Daarnaast bood het een middel om programma- en projectmanagement in lijn te houden met doelstellingen en architectuur.

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs op 030 602 82 80 of door een email te sturen naar info@it-eye.nl.

Situatieschets

De Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam heeft een concern informatiearchitectuur opgesteld waarin de verschillende (logische) componenten van de gemeentelijke informatievoorziening geschetst zijn. Eveneens geeft deze architectuur principes de belangrijkste ‘concern-brede’ principes, gebaseerd op NORA. Hoewel hiermee een duidelijke eindsituatie geschetst is, was voor de gemeente nog niet duidelijk hoe deze eindsituatie bereikt kon worden. Er waren geen tussenstappen, geen relaties tussen componenten en geen tijdpad bekend.

Doelstelling van het project was het opstellen van een zogenaamd ‘strategisch architectuurplan’ waarin deze problemen worden opgelost. In dit strategisch architectuurplan worden de architectuurcomponenten in het licht van de in de tijd variërende dienstverleningsdoelstellingen van de gemeente bekeken. Per doelstelling leverde dit een lijst op van de componenten die benodigd waren om die doelstelling te kunnen behalen. Vervolgens is gekeken in welke mate – of, anders gezegd, op welk kwaliteitsniveau – die componenten dan benodigd waren. In essentie leverde dit een model op met 3 componenten: Gemeentelijke doelstellingen, architectuurcomponenten en kwaliteitsniveaus. De kwaliteitsniveaus werden benoemd als ‘Brons’, ‘Zilver’ en ‘Goud’.

Met het SAP was een duidelijke ‘roadmap’ voor de lange termijn gecreëerd. Om een projectenprogramma voor de korte termijn was aanvullend een tactisch architectuurplan nodig. Op basis van input van architecten en projectleiders van verschillende diensten van de gemeente Rotterdam is in kaart gebracht wat de kosten zijn van de ontwikkelingen die de komende 2 jaar – volgens het strategisch architectuurplan – op de kalender staan. Eveneens zijn de kwaliteitsniveaus per component die in deze periode gerealiseerd dienen te worden verder uitgewerkt; hiermee werd feitelijk een aanzet voor een project startarchitectuur gegeven. Dit tactisch architectuurplan werd voorzien als jaarlijks terugkerende activiteit, enerzijds om continue de projectenkalender op te baseren, anderzijds om continue het strategisch architectuurplan te herijken.

De rol van IT-eye

Vanuit IT-eye hebben twee architecten het strategisch en tactisch architecturplan opgesteld.

Vanuit de gemeente Rotterdam zijn meerdere mensen betrokken geweest. Als eerste was er het architectenoverleg (Architectuur Services), dat verantwoordelijk is voor het controleren en reviewen van de opgeleverde resultaten. De concern informatiearchitect, ook lid van dit overleg, fungeerde als opdrachtgever. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van verschillende diensten (zoals bijvoorbeeld Publiekszaken Rotterdam) aangeschoven tijdens het traject voor het leveren van informatie over bijvoorbeeld details van doelstellingen of status van lopende projecten.

Het resultaat

De combinatie van strategisch en tactisch architectuurplan bood Rotterdam een sturingsmechanisme waarmee architectuur opgehangen werd aan de doelstellingen die het diende te ondersteunen. Enerzijds konden architecten de gevolgen van wijzigingen in doelstellingen zichtbaar maken in het strategische model, anderzijds kregen alle betrokkenen inzicht in de bijdrage van architectuur aan de doelstellingen. Daarnaast bood het een middel om programma- en projectmanagement in lijn te houden met doelstellingen en architectuur.

Contact

Wattbaan 51-1, 3439 ML Nieuwegein, Nederland
Telefoon: 030–602 82 80
Website: http://iteye.wpengine.com
Email: info@it-eye.nl