Posts Tagged ‘roundtable’

Roundtable Product Management & Architectuur

Op woensdag 16 november organiseert IT-eye een roundtable rond het thema Product Management & Architectuur. De roundtable zal worden gehouden ten kantore van IT-eye aan de Waterveste 1-3 in Houten.

Wat gaan we bespreken?

Agile systeemontwikkeling is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van IT afdelingen van grote en kleine organisaties. Technieken als Scrum en Open Agile worden steeds meer toegepast, maar nog met wisselend succes. IT-eye vindt dat Agile systeemontwikkeling binnen organisaties sterk kan verbeteren door de toepassing van Product Management & Architectuur.

Tijdens de agile roundtable deelt IT-eye haar visie met de aanwezigen en gaat in de op de vraag hoe je met agile echt successen boekt. Daarnaast is er natuurlijk voldoende ruimte om kennis en ervaringen te delen, te leren van collega’s, en kritische vragen te stellen. Na deze avond heb je een helder beeld van de toegevoegde waarde van Agile, en wijze waarop de juiste inrichting van Product Management & Architectuur je grip bieden op IT ontwikkelingen in je organisatie.

Het programma

Het programma voor de roundtable ziet er als volgt uit:

16:00-16:30 Ontvangst
16:30-17:15 Roundtable 1: Product Management is the key!
17:15-17:30 Pauze
17:30-18:15 Roundtable 2: Architectuur is cruciaal voor Agile
18:15-19:00 Diner
19:00-19:45 Roundtable 3: De IT-eye methode voor Architectuur binnen Agile: Agile Architecting
19:45-20:30 Borrel
Tijdstip Beschrijving

De avond is opgedeeld in 3 onderdelen:

  1. Roundtable 1: Agile draait niet om software development. Het is in eerste instantie een raamwerk voor product managers. Voor een succesvolle inzet van Agile is het essentieel dat dit wordt onderkend in de organisatie.
  2. Roundtable 2: ”Agile is leuk voor kleine teams, maar werkt niet voor grote organisaties”. Dit is een veelgehoorde zorg. Architectuur biedt hier de oplossing. Wij laten u zien waarom architectuur essentieel is voor bedrijfsbreed Agile ontwikkelen.
  3. Roundtable 3: Afsluitend kijken we naar het architectuur proces: hoe zorgt u ervoor dat de manier waarop u architectuur bedrijft zo goed mogelijk aansluit bij Agile product development? Traditionele manieren van architectuur bedrijven gaan vaak ten koste van de voordelen van Agile. Agile Architecting is de methode die IT-eye hanteert om Architectuur zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij Agile.

Inschrijven

Nieuwsgierig? Meepraten? Meld je nu kosteloos aan via secretariaat@it-eye.nl

Contact

Wattbaan 51-1, 3439 ML Nieuwegein, Nederland
Telefoon: 030–602 82 80
Website: http://iteye.wpengine.com
Email: info@it-eye.nl